شروع زودتر پرسپوليس در ليگ

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تيم پرسپوليس به دليل صعود به مرحله يك چهارم نهايی ليگ قهرمانان آسيا و ديداري كه بايد با تيم االهلي عربستان انجام بدهد در ليگ برتر هم به احتمال فراوان زودتر از ساير تيمهــا بازيهايش آغاز ميشــود. ظاهرا قرار است بازي تيم پرســپوليس يك روز زودتر از ساير تيمها برگزار شود. قرار است ليگ برتر در روزهاي 5 يا 6 مرداد ماه آغاز شــود و احتمال دارد كه تيم پرسپوليس در روز 4 مردادماه در ليگ برتر به ميدان برود. تيم پرســپوليس در روزهاي 31 مرداد و 21 شهريور بايد به مصاف تيم االهلي عربستان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.