والبوئنا به فنرباغچه رفت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

متيو والبوئنــا از ليون بــه فنرباغچه پيوســت. مبلغ انتقال او 1/5 ميليون يورو بوده است. اين بازيكن 23ساله در آزمايش پزشكي اين باشگاه استانبولي شركت كرد و قراردادي دوساله با آنها امضا كرد كه براي يك سال ديگر هم قابل تمديد است. او دو فصل را در ليون گذرانده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.