اورتون پيكفورد را ميخرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اورتون در آستانه خريد جوردن پيكفورد از ساندرلند است. آنها 30 ميليون پوند بابت خريد او به اين باشگاه ميپردازند. اين بازيكن پس از بازگشت از تيم ملي زير 12سالههاي انگليس، در آزمايش پزشكي اورتون شركت خواهد كرد. ســاندرلند به مســابقات چمپيونشيپ سقوط كرد اما عملكرد اين دروازهبان 32ســاله توجه مقامات اورتون را جلب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.