چلسي كابايرو را به خدمت ميگيرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

چلسي قصد دارد ويلي كابايرو، دروازهبان سابق منچسترسيتي را به خدمت بگيرد. اين دروازهبان 53ســاله كه با اتمام قراردادش با سيتي، بازيكن آزاد است، جاي اسمير بگوويچ را ميگيرد و دروازهبان دوم چلســي، پس از تيبو كورتوآ خواهد شد. بگوويچ به دنبال فرار از نيمكتنشيني بود و به بورنموث رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.