مدافع ايرانجوان بوشهر در نفت مسجدسليمان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حسين موجي مدافع با تجربه ايرانجوان بوشهر به تيم دسته اولي نفت مسجد سليمان پيوســت. موجي فصل گذشته ابتدا راهي باشگاه شاهين شهرداري شد و سپس در نيمفصل دوم به دليل اختالف نظر با محمد احمدزاده راهي تيم سابقش ايرانجوان بوشــهر گرديد. اين بازيكن كه در چند ســال گذشته بازوبند كاپيتاني ايرانجوان را بر بازو بســته بود، با توجه به شــرايط تيمش در اين روزها قيد ماندن در بوشــهر را زد تا فصل آتي را در تيم پر طرفدار نفت مسجدسليمان سپري كند. موجي ديروز با حضور در مسجد سليمان قرارداد يكسالهاي را با اين تيم خوزستاني به ثبت رساند تا شاگرد محمود فكري شود. در همين راستا تيم نساجي با هدايت مهدي پاشــازاده درحال يارگيري است. درهمين راستا مجتبي ممشلي مدافع ۸۲ ساله فصل گذشته صنعت نفت آبادان به تيم فوتبال نساجي پيوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.