حذف روني از صفحه منچستريونايتد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اقدام اخير باشــگاه منچســتريونايتد در فضاي مجازي، موجب قوت گرفتن گمانهزنيها درباره جدايي اين بازيكن شده است. پيشتر اگر سري به صفحه رسمي باشگاه منچستريونايتد در فيسبوك ميزديد، عكس روني را در كنار آندر هررا، پل پوگبا و جسي لينگارد ميديديد كه با لباس دوم اين باشگاه براي فصل 2017-18 عكس انداخته بودند. حاال اما همان تصوير، بدون حضور وين روني بر صفحه فيسبوك منچستريونايتد نقش بسته است. وين روني كه زير نظر ژوزه مورينيو بهعنوان بهترين گلزن تاريخ باشگاه منچستريونايتد دست يافت، چه در رده باشــگاهي و چه در رده ملي محبوبيت پيشــين را ندارد و ماههاي گذشته را در نزديكي درهاي خروجي اين باشگاه گذرانده است. خود او هم گفته بود كه پس از پشت سر گذاشتن تعطيالت تابستاني و مشورت با خانوادهاش، براي آينده تصميم ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.