آغاز تمرينات تيم يحيی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برنامه يحيي گلمحمدي سرمربي جديد تراكتورسازي براي حضور در تبريز تغيير كرد. قرار بود گلمحمدي براي آغاز رســمي فعاليتش در تراكتورســازي پنجشنبه راهي تبريز شــود اما با توجه به ايام شهادت امام علي (ع)، حضور او در اين شــهر دو روز به تعويق افتاد. بر اين اساس، سرمربي جديد تراكتورسازي امروز (شنبه) به تبريز ميرود. همچنين قرار بود گلمحمدي طي پنجشنبه و جمعه، تمرينات تيم آكادمي تراكتورسازي و بازي دوستانه آنها را هم زير نظر بگيرد كه با توجه به تعويق افتادن حضورش در تبريز، اين بازي دوستانه هم شنبه يا يكشنبه برگزار ميشود. تمرينات تيم تراكتورسازي از امروز در كمپ اختصاصي باشگاه تراكتورسازي برگزار خواهد شد. پيش از اين قرار بود تمرينات تيم تراكتورسازي از شنبه گذشته آغاز شود و حاال با يك هفته تاخير، گلمحمدي كار خود در تبريز را آغاز خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.