طاهري‌در‌الريان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

محمــد طاهــري، بازيكن تيــم ملي فوتســال زير ۰2 سال ايران كه با اين تيم، مقــام قهرماني اوليــن دوره جام ملتهاي آســيا را در تايلند كسب كرد، براي حضور در جام باشــگاههاي آســيا به تيــم الريان قطر پيوســت. به اين ترتيــب طاهري كه با درخشــش در تيم العربي بــه تيم ملي دعوت شــده بود، با امضاي قرارداد جديد با باشــگاه الريان در قطر ماندني شد. الريان در جام باشگاههاي آسيا با تيمهاي واموس اندونزي، نفت عراق و دي سي تاجيكستان در گروه B اين مسابقات قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.