ماه رمضان ستاره آرسنال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

ماه مبارك رمضان چالش بزرگي براي بازيكنان مســلماني اســت كه در تيمهاي بزرگ اروپايي بازي ميكنند چرا كه ممكن است گرفتن روزه توان بدني آنها را تحت تاثير قرار داده و آنها جايگاه خود در تركيب اصلي را از دســت بدهند. هافبك آلماني آرســنال اما از اين موضوع باكي ندارد. در ماه مبارك رمضان روزهداري ميكند و به اين فريضه الهي پايبند است. آنقدر كه روزنامه اشپيگل آلمان با انتشار اين عكس دربارهاش نوشته: «مسوت اوزيل ستاره مسلمان آرسنال با وجودي كه كادر فني با روزه گرفتن او مخالف هستند، اصرار دارد كه اين فريضه الهي را انجام بدهد و با وجود تمرينات پرفشــار آرســنال در هر حالتي نماز و روزه خود را بجا ميآورد. اوزيل در فصلي كه گذشت عملكرد خوبي در آرسنال داشت اما توپچيها فصل نااميدكنندهاي را پشت سر گذاشتند و نه در ليگ قهرمانان و نه در ليگ برتر انگليس انتظارات را بر آورده نكردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.