واليبال ايران و روسيه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

مهمترين مسابقه امروز را كه تيمهاي واليبال ايران و روسيه ساعت 19:55 برگزار ميكنند، شبكه 3 روي آنتن ميبرد و بقيه بازيهاي ليگ جهاني را شــبكه ورزش. اين شبكه بعد از پخش بازي واليبال كانادا و ايتاليا، ساعت 19:30 مســابقه فوتبال پرتغال- مكزيك در جام كنفدراسيونها را پخش ميكند و ساعت 23:40 هم واليبال صربستان- برزيل را روي آنتن ميبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.