خریدها آماده بيایند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تمرينات پرسپوليس براي فصل جديد از امروز آغاز ميشود اما سرمربي اين تيم از اين نفرات تازه وارد خواسته است خود را تا شــروع تمرينات تيمي آماده كنند. سيامك نعمتي هافبك تازه وارد پرسپوليس با دستور برانكــو در حال انجــام تمرينات اختصاصي است و البته اين دستور شامل حال گادوين منشا، شجاع خليل زاده و شايان مصلح ديگر بازيكنان تازه وارد پرســپوليس هم ميشود. برانكو اعالم كرده است هيچ گونه توجيهي را براي نا آماده بودن بدني بازيكنان جديد خود پذيرا نيست و از آنها ميخواهد از همان ابتدا تمرينات پيش فصل را با تيم انجام دهند. در غير اين صورت بايستي تمرينات اختصاصي خود را زير نظر ماركو دنبال كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.