بوشك: از برد خانگي خوشحالم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش واليبال لهستان ميگويد با پيروزي برابر ايران شانس صعودمان افزايــش يافت. رافال بوشــك بازيكن شماره ١2 لهســتان درباره اين ديدار گفت: «پيروزي برابر ايران نخستين برد لهستان در هفته سوم در بازي خانگي بود و از اين موضوع خيلي خوشــحال هستم.»

او بــا بيان اينكه بعد از شكســت تلخ و سه بر صفر برابر روسيه، موفق به شكست ايران شديم، ادامه داد: «با اين برد شانس خود را براي صعود به جمع شــش تيم برتر مرحله نهايي در برزيل زنده كرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.