معرفي نفرات راه یافته به اردوي قهرماني آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي انتخابي تيم ووشو جوانان ايران برگزار شد و نفرات راه يافته به اردوي اين تيم مشــخص شدند. مســابقات انتخابي تيم ملي جوانان در دو بخش ساندا و تالوي پسران برگزار شد تا ووشوكاران راه يافته به اردوي تيم ملي مشــخص شوند. اردوي آمادهسازي ووشوكاران جوان كشورمان از روز گذشته آغاز به كار كرد. رقابتهاي ووشوي قهرماني جوانان آســيا، اواخر شهريور ماه سال جاري به ميزباني كره جنوبي برگزار خواهد شد و تيم ايران در دو بخش تالو و سانداي دختران و پسران به مصاف حريفان ميرود.

در ســاندا و در وزن منهاي 8۴ كيلوگرم علي افشــاني پور، در وزن منهاي 52 كيلوگرم حسين خدادادي، در وزن منهاي 56 كيلوگرم پويا سليمان زاده، در وزن منهاي 60 كيلوگرم: عليرضا ريگي، در وزن منهاي 65 كيلوگرم علي محمدي، در وزن منهــاي 70 كيلوگرم عادل جاللي، در وزن 07كيلوگــرم آرمين افراز، در وزن منهاي 75 كيلوگرم مهدي قنبري، در وزن منهاي 80 كيلوگرم آرمين اديبي و در وزن 80 كيلوگرم نيز حسن خادمي نفرات برتر راه يافته به اردو هســتند. تيم ووشوي جوانان ايران، ســهميه اعزام پنج سانداكار در بخش مردان به مســابقات قهرماني آسيا را دارد. قرار است در اردو پس از بررسي شرايط پنج وزن اعزامي به مسابقات قهرماني آسيا مشخص شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.