كايزر مربي آژاكس شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشگاه آژاكس آمستردام اعالم كرده كه مارسل كايزر، مربي بعدي اين تيم خواهد بود و جانشين پيتر بوس ميشود. كايزر 84ساله، ســال پيش به آژاكس پيوســت و مربي تيم ذخيرههاي اين باشــگاه شــد. ايــن تيم در دســته دوم فوتبال هلند بــازي ميكند و در پايان فصل تيم دوم جدول شد. كايزر اكنون قراردادي دوســاله با تيم اصلــي امضا كرده است. او پيشتر مربي تيم كامبور بوده است. كايــزر بهعنوان بازيكن هم بيشــترين زمان بــازياش را در كامبور گذرانــد. او در فصل 1987-1988 هــم براي آژاكس بازي كرد و چهار بــازي در ليگ براي اين تيم انجام داد. كايزر در زمان بازياش مدافع بود و ســابقه بازي در خرافسخاپ و امن را هم دارد.

بوس، مربي كه آژاكس را به فينال ليگ اروپا رســاند، پس از تنها يك سال حضور در سمت مربيگري آژاكس از اين تيم جدا شد. او به بوروسيا دورتموند پيوست و جاي توماس توخل را گرفت. آژاكس با بوس در فينال ليگ اروپا با نتيجه 2 بر صفر به منچســتريونايتد باخــت. آنهــا همچنين در ليــگ هلند دوم شدند و نتوانســتند از فاينورد قهرمان پيشي بگيرند. با اين حال، فوتبال تهاجمي كه بوس با آژاكس به نمايش گذاشت، سران دورتموند را متقاعد كرد كه او را به خدمت بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.