جام كنفدراسيونها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تنها مســابقهاي كه امروز به صورت زنــده روي آنتن ميرود، بازي استراليا و آلمان در جام كنفدراســيونهاي 2017 در روسيه است. اين بازي را شبكه ورزش ساعت 19:30 پخش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.