سرمربي روسيه: برابر ايران انگيزه زيادي داشتيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي واليبال روســيه ميگويد با نهايت قــدرت و با انگيزه باال براي صعود به مرحله نهايي به مصاف تيم ايران رفتيم.

سرگئي شــلياپنيكوف پس پيروزي 3 بر صفر برابر ايــران و صعود به مرحله نهايــي ليگ جهانــي دربــاره پنجمين پيروزي تيمش در ليــگ جهاني 2017 توضيح ميدهد: «بازي ســختي بود. در بازي ديروز مقابل آمريكا بســيار خسته شديم و انرژي زيادي را از دست داديم.» روســيه در بازي قبلي خــود برابر آمريكا قــرار گرفته بود كــه در نهايت و پس از پنج ست مسابقه، توانست حريف را 3 بر 2 شكست دهد.»

سرمربي روســيه درباره انگيزه زياد تيمش در بــازي برابر ايران نيز ميگويد: «در بازي آخرمان در مرحله مقدماتي در برابر ايران چون انگيزه زيادي براي صعود به مرحله نهايي داشتيم، با نهايت قدرت و توان بازي كرديم و خوشــبختانه هم به پيروزي رسيديم و صعود كرديم.»

روسيه كه پيش از مرحله دوم، با دو امتيــاز يازدهم بود، با ســه برد پياپي در هفته سوم، به مكان چهارم رسيد و راهي مرحله نهايي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.