فرگوسن: اردوي تابستاني امسال، منچستر را براي اروپا آماده ميكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

سرالكس فرگوســن معتقد است كه برنامه اردوي پيش فصل منچستريونايتد بــراي اين تيم حكــم آخرين محك براي مشخص شدن عيارش در كورس قهرماني فصل آينده ليگ برتر را خواهد داشت.

شــاگردان ژوزه مورينيــو در اردوي تابســتاني پيش فصلشــان دو بار با رئال مادريــد (يكــي دوســتانه و ديگري در سوپرجام اروپا)، منچسترسيتي و بارسلونا روبهرو ميشــوند. فرگوســن در خصوص بازيهاي تابستاني شياطين سرخ به سايت اين باشگاه گفت: «نكته مهم درباره اين تيم اين اســت كه در اين تيم شما بايد چالش شكســت دادن بهترين تيمها را بپذيريد. انتظارات هميشــه وجود دارد و بازيهايي كه ما در جــام قهرمانان بينالمللي داريم هم بازيهاي بزرگي هستند. براي بازيكنان جوان شركت در چنين رقابتهايي خوب اســت چون آنها بــراي وظايفي كه يك بازيكن منچســتريونايتد بايد انجام دهد آماده ميشوند.»

فرگوســن ادامــه داد: «هرچــه چالشهاي سختتري پيش روي آنها قرار داده شــود، براي بازيهاي رسمي فصل، مثل بازي برابر منچسترســيتي در ليگ برتر يا بازي برابر رئال مادريد يا بارســلونا در اروپا بهتر آماده ميشوند.»

مورينيــو امســال در شــرايطي بازيكنانش را به اردوي تابستاني ميبرد كه اميدوار است اردوي امسال بهتر از اردوي سال گذشــته برگزار شود. در اردوي سال گذشــته شياطين سرخ در چين، آنها قرار بود با منچسترســيتي پيكار داشته باشند كه آن بازي به دليل شرايط بد زمين بازي و آب گرفتگي زمين پس از بارش شــديد باران لغو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.