رييس باشگاه الخور: با رفيعي قرارداد امضا كرديم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

رييس باشگاه الخور قطر خبر داد كه با هافبك مليپوش ايراني قرارداد امضــا كردهاند و جزييات اين قرارداد را به زودي اعالم خواهند كرد. پس از آنكه سروش رفيعي، هافبك سابق پرسپوليس به باشگاه سابقش برگشت و رسما اعالم كرد كه با تيم الخور قطر قرارداد امضا كرده است، حسن جمعه المهندي، رييس باشــگاه الخور نسبت به اين خبر واكنش نشان داد. او در اين باره ميگويد: «با ســروش رفيعي، بازيكن مليپوش پرسپوليس توافق نهايي كرديم و قرارداد امضا كرديم. امروز يا فردا نشست خبري براي معرفي اين بازيكن جديدمان برگزار خواهيم كرد و جزيياتش را نيز در اين نشست اعالم خواهيم كرد.» به اين ترتيب پيوســتن رفيعي به الخور قطعي شــد و اين بازيكن فصل آينده را در قطر به ميدان خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.