برد احمد مقابل قهرمان آذربايجان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبــال احمد روســيه (ترك گروژنی سابق) در آخرين بازي تداركاتي اردوي اتريــش برابر قهرمــان آذربايجان پيروز شد. ياران ميالد محمدي در دومين و آخرين بازي اردوي آمادهسازي اتريش به مصــاف تيــم قرهباغ، قهرمــان فصل گذشته ليگ آذربايجان رفتند و موفق به كسب پيروزي يك بر صفر شدند. راوانلي در دقيقه 86 تنهــا گل اين بازي را براي تيم احمد روســيه به ثمر رســاند. تيم احمد روســيه در بازي اول اردوي اتريش با نتيجه يك بر صفر از ســد تيم گاباالي آذربايجان گذشــته بــود. دومين اردوي آمادهســازي تيم ميــالد محمدي دوباره در اتريش خواهد بود. اين تيم روســي در روزهاي 7 و 14 تير ماه ســال جاري هم ديدارهاي تداركاتي با تيمهاي سالزبورگ اتريــش و يانــگ بويز ســوييس برگزار ميكند. زمان سومين بازي تداركاتي برابر لودوگورتسم بلغارستان هم هنوز مشخص نيســت. تيم احمد كه پيش از اين ترك گروژني نام داشــت در فصل گذشته ليگ برتر روســيه رتبه پنجم جدول ردهبندي را كســب كرد. اين تيم مدتي قبل اولگ كونونوف را بهعنوان سرمربي جديد خود انتخاب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.