دارميان به جاي آلوز

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه يوونتوس مذاكــرات خود را با منچســتريونايتد براي جذب متئو دارميان آغاز كرده است. دني آلوز، دفاع راست برزيلي بانوي پير در آستانه جدايي از اين تيم براي پيوســتن به منچسترسيتي قرار دارد و يووه هم در صدد جذب يــك بازيكن ديگر براي پر كردن جاي خالي آلوز اســت و به همين دليل مدافع ســابق تورينو را در نظر دارد اما منيونايتد براي فروش او 18 تا 20 ميليون يورو ميخواهد. به گزارش اســكاي اسپورت ايتاليا، يوونتوس بــا منيونايتد تماسهايي داشته اســت تا مدافعي كه از زمان انتقالش به اولدترافورد در سال 2015 به طور منظم در تركيب اصلي شياطين سرخ قرار نگرفته را به خدمت بگيرد. دارميان تا سال 2019 با منيونايتد قرارداد دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.