پيشنهاد عراقيها براي بازي با قطر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراسيون فوتبال قطر در حال بررسي است تا پيش از رويارويي با سوريه، مقابل عراق قرار بگيرد. فدراسيون فوتبال قطر در حال بررسي پيشنهاد همتاي عراقــي خود مبني بر برگــزاري ديداري تداركاتي در تاريخ 25 آگوســت در مالزي است.

فدراسيون قطر اين بازي را مقابل عراق براي آمادگــي پيش از ديدار با ســوريه در مالزي در تاريخ 31 آگوست انجام خواهد داد.

قطر يكي از رقباي ايران در مرحله گروهي انتخابي جام جهاني 2018 روســيه اســت كه موفق شــد در آخرين ديدارش در اين رقابتها كره جنوبي قدرتمند را شكست دهد.

هر چند قطريها شانســي بــراي صعود از گروه خود ندارند اما اين كشور فوتبالش را براي بازيهاي جام جهاني 2020 آماده ميكند، چرا كه فوتبال اين كشور ميزبان بزرگترين رويداد ورزشي در اين سال خواهد بود. قطريها در گروه خود با 7 امتياز در رده پنجم قرار گرفتند و در نهم شهريور بايد به مصاف ســوريه بروند. قطريها در رويارويي با مليپوشان كشورمان در بازي رفت دو بر صفر بازنده شــدند و در بازي برگشــت هم با يك گل مغلوب مليپوشان كشورمان شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.