احتمال‌بزرگ:‌مجتبي‌هم‌م ‌يآيد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اما از استقالل يك خبر مهم به گوش ميرسد. خبر اين است كه به زودی مجتبي جباري هم با استقالل قرارداد خواهد بست. هافبكي كه او نيز به مانند منتظري از تيم االهلي قطر جدا شده و به احتمال فراوان فصل بعد را در استقالل توپ خواهد زد. ظاهرا منصوريان با بازگشت اين بازيكن كه دو هفته پيش مصاحبهاي عليهاش داشت موافق است. مجتبي هم بي ميل نيست كه هر چه زودتر به استقالل بازگردد. البته حضور او در تيم سابقش با حاشيههايي همراه خواهد بود و دور از ذهن نيست كه چالشهايي ميان او و منصوريان باشد اما به طور قطع مجتبي ميتواند به استقالل كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.