يعقوب هم با استقالل تمديد كرد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

با اعالم مديرعامل باشگاه استقالل قرارداد مدافع چپ اين تيم تمديد شــد. يعقوب كريمي با امضاي قراردادي به مدت يک فصل استقالل را در ليگ هفدهم همراهي خواهد كرد. مديرعامل باشــگاه استقالل در همين خصوص گفت:«با اعالم نياز عليرضا منصوريان و پس از انجام مذاكرات با يعقوب كريمي قــرارداد اين بازيكن را براي فصل پيش رو تمديد كرديم. كريمي بازيكن خوب و با ارزشي است كه از خانواده استقالل است. تمديد قرارداد اين بازيكن را تبريک ميگويم و اميدوارم در مسابقات فصل پيش رو بهترين عملكرد را داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.