هیچ تیمي را دست كم نميگیريم

آقچه لي: برنامهها به خوبي اجرا شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاپيتان تيــم ملي واليبال جوانان ايران ميگويد:« ما در مسابقات جهاني حضور داريم و هيچ تيمي را دست كم نخواهيم گرفت.»

رسول آقچه لي، كاپيتان تيم ملي واليبال جوانــان ايران درمورد پيروزي 3 بر صفر برابر ايتاليا در نخستين بازي از رقابتهاي قهرماني جهان ميگويد: « با نظم بسيار خوبي بازي كرديم. هر چه كادر فني به بازيكنان گفته بود به خوبي در زمين اجرا شد و توانستيم در اين بازي به پيروزي برسيم.»

او ادامــه ميدهد: «تيــم ايتاليا هــم در اروپا عناوين بســياري خوبي كسب كرده و هميشه با سيستم بازي ميكند اما ما بسيار عالي ظاهر شديم و توانســتيم مزد برتري خــود را هم بگيريم.»

كاپيتان تيم ملي واليبال جوانان ايران درباره ســاير رقباي ايران در اين رقابتها و بازي امروز برابر آرژانتين نيز ميگويد: «آنها در دوره گذشــته نايب قهرمان شــدند و در اين دوره هم تيم خوبي ندارند. در مجموع ما هيچ تيمي را دست كم نخواهيم گرفت و اميدوارم بتوانيم به روندي كه شــروع كردهايم ادامه دهيم.»

آقچه لــي در اين ديــدار يازده امتياز به دســت آورد و امتياز آورترين بازيكن تيم ايران شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.