فرديناند: بازگشت رونالدو به يونايتد افسانهاي خواهد شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ريو فرديناند مدافع سابق منچستريونايتد از بازگشت كريستيانو رونالدو استقبال ميكند و اگــر اين اتفاق رخ دهد يك رويا به حقيقت مبدل شده است. فرديناند به شبكهESPN گفت: «اگــر جدايي رونالــدو از رئال مادريد قطعي شــود، آن وقت بهترين تيمهاي دنيا براي خريد او صف ميكشند و اين خيلي ساده است. با اين حال من هنوز هم فكر ميكنم كه رئال مادريد او را به اين آساني از دست نخواهد داد و همه چيز به تصميم آنها بســتگي دارد. رونالدو هنوز با رئــال مادريد قرارداد دارد اما اگر به خاطر شرايط موجود و دادگاهي شدن، رونالدو تصميم به جدايي بگيرد من بهعنوان يكي از طرفداران منچســتريونايتد خوشحال ميشــوم كه او را دوباره در پيراهن اين تيم ببينم. رخ دادن اين اتفاق مانند محقق شدن يك رويا براي هواداران است. هواداران اجازه دارند كه روياپردازي كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.