آغاز نساجي با پاشازاده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تمرينات نساجي مازندران چند روزي است كه بــا منع حضور بازيكنان آزمايشــي و اضافه شــدن تمامي نفراتي كه قراردادشان با باشگاه نهايي شــده، شكل جدي تري به خود گرفته و بازيكنان مرحله نخست بدنسازي پيش فصل را پشت سر ميگذارند. با آغاز دور جديد تمرينات نســاجي مازندران، طبق برنامهريزي كادرفني، بازيكنان اين تيم بايد تا پيش از عزيمت به اردو ســرعين در دو بازي تداركاتي شركت كنند كه با رايزني علي اميري، مديرعامل باشگاه نساجي با همتايان خود در دو باشگاه ليگ برتري پيكان و ســپاهان مقرر شد كه بازيكنان نســاجي در هفته جاري ابتدا در تهران به مصاف خودروســازان رفته و چند روز بعد در اصفهان مقابل ســپاهان صف آرايي كنند. سرمربي نساجي مهدي پاشازاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.