اعالم زمان بازي ملي حفاري و شهروند ساري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سازمان ليگ فوتسال با ارسال نامهاي به هيات فوتبال مازندران و خوزستان اعالم كرد كه طبق تفاهــم و هماهنگي به عمل آمده بين دو باشگاه شــركت ملي حفاري ايران و شــهروند ساري برنامه بازي اين دو تيم در هفته اول ليگ برتر فوتســال كشور در فصل 96 كه به ميزباني تيم شركت ملي حفاري است، از روز چهارشنبه 7 تير ماه به روز پنجشــنبه 8 تيرماه در ساعت ‪18 :00‬ تغيير يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.