تمرين ضربه سر تراكتورسازان با مدافع سابق تيم ملي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يحيي گلمحمدي سرمربي جديد تراكتورسازي دور جديد تمرينات اين تيم را براي آمادگي پيش از شــروع فصل هفدهم چند روزي اســت كه آغاز كــرده. گلمحمدي در تمرين نوب عصر تيمش با شــاگردان خود به تمرين ســرزني پرداخت و تجربيات خودش را هم در اين زمينه در اختيار بازيكنان قرار داد. او از مدافعان ســابق تيم ملي بوده و تبحر خاصي در زدن ضربه سر داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.