سپاهان در سرعين اردو ميزند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

زالتكو كرانچار سرمربي ســپاهان براي آمادهسازي تيم خود، برگزاري اردو در شهر توريســتي سرعين را در دستور كار قرار داده است. با بازگشت زالتكو كرانچار به ايران، تمرينات تيم ســپاهان براي حضور در فصل جديد ليگ برتر و جام حذفي فوتبال باشگاههاي كشور از 4۲ خردادماه در اصفهان كليد خورد. زردپوشان اصفهاني در ادامه يك بازي تداركاتي با تيم اميدهاي خود برگزار كردند كه حاصل آن تســاوي ۲ بر ۲ بود و روز آينده هم در يك بازي تداركاتي به مصاف تيم نســاجي مازندران خواهد رفت. نكته جالب اين اســت كه زردپوشان اصفهاني فصل گذشــته هم اردوي خارجي نداشتند و تمرينات آمادهسازي خود را در ايران دنبال كردند. سپاهان براي برپايي اين اردوي تداركاتي ۷۱ تيرماه راهي سرعين ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.