الكساندر نوري، پيزارو را كنار گذاشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كالديو پيزارو از كادر بازيكنان تيم فوتبال وردربرمن توســط سرمربي ايرانياش كنار گذاشته شد. اين مهاجم اهل پرو كه موفقترين گلزن خارجي تاريخ بوندسليگا محسوب ميشود، در تيم سفيد و سبزپوش آيندهاي ندارد. مطابق اعالم اشپورتبيلد، الكســاندر نوري كه چندي قبل به ايران سفر كرد، مهاجم 38 ساله را از كادر نفرات فصل آيندهاش بيرون گذاشت. نوري به مديران باشگاه اعالم كرده با توجه به شرايط ســني باال، اين بازيكن براي حضور در مسابقات امكان فعاليت نخواهد داشت. پيزارو در سال 1999 از تيم آليانزا ليما پرو به برمن نقل مكان كرد و در 56 بازي با 29 گل زده در 2 فصل حضورش در وردربرمن، محبوب هواداران شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.