محروميت ليدر خاطي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

يكي از ليدرهاي پرسپوليس كه در جريان ديدار پرسپوليس مقابل الوحده در مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا با روشن كردن مواد آتشزا در جايگاه 36 باعث محروميت سرخپوشان شده بود، از ورود به تمرينات اين تيم هم محروم شده است.

ايــن ليــدر كــه پــس از ديدار پرســپوليس و الوحــده شناســايي و از ورودش بــه ورزشــگاهها جلوگيري ميشد، با دستور مســووالن باشگاه از تماشای تمرينات هم محروم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.