شاگردان مهاجري امروز به تركيه ميروند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تمرين ديروز پديده مشهد براي حضور در اردوي خارجي تعطيل شد. اين تيم كه تمرينات خود را از يك ماه پيش در مشهد آغاز كرده بود، امروز (پنجشنبه) راهي تركيه خواهد شد. رضا مهاجري سرمربي پديده ديروز تمرينات تيمش را تعطيل كرد تا به بازيكنان استراحت دهد كه آنها آماده اعزام به اردوي آمادهسازي در تركيه شوند. اردوي آمادهسازي پديده از جمعه در كمپ گرين پارك ازميت تركيه آغاز ميشــود. قرار اســت اعضاي تيم پديده امروز از مشهد به تهران بيايند و سپس از طريق فرودگاه امام خميني (ره) عازم تركيه شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.