زدن گلهاي زيبا ، تخصص جهانبخش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــبكه فوكس اسپورت هلند پس از اتمام ليگ برتر اين كشور زيباترين گلهاي يك فصل هر باشگاه را معرفي ميكند.

اين شــبكه هلندي براي باشــگاه آلكمار هم ۵ گل زيبا را انتخاب كرده كــه ۳ گل آن متعلق به عليرضا جهانبخش، هافبك ايراني اين تيم اســت. جهانبخش در فصل گذشته در تركيب تيم هلندي خوش درخشيد و يكي از مهرههاي كليدي آلكمار بود.

او اين روزها دوران اســتراحت خود را ســپري ميكند و هنوز به هلند نرفته تا در مورد جدايي يا ماندن در آلكمار تصميم بگيرد. برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: ۰۳:۵1 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: ۴1 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: ۴1

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: ۰۳:۰۲ قطر ................................................................................................ چين، ساعت: ۴1 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: ۴1

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.