آزمون آسيب ديده است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

توئیتر روبین كازان خبر داد

روبيــن كازان دو روز پيش در دومين ديــدار تداركاتي خود در اردوي اتريش به مصاف تيم اوترخت هلند رفت كه اين ديدار با نتيجه تســاوي يك بر يك به پايان رســيد. ســردار آزمون كه به تازگي به تيم سابقش برگشته اســت در اين بازي هم مثل گذشــته از ابتدا در تركيب اصلي تيمش حضور نداشت. بردي اف از نيمه دوم بازي به آزمون ميدان داد ولي نكته قابل تامل اين بود كه سردار در دقيقه 66 بازي تعويض شد.

در اين راســتا توئيتر انگليسي باشــگاه روبين كازان روسيه درباره اين بازي نوشت: «روبين كازان با اوترخت بازي كرد و اين ديدار با نتيجه تساوي يك بر يك به پايان رســيد. جاناتاس براي روبين كازان گلزني كرد و ناواس كودرياشوف براي اوترخت گل زد. سردار آزمون در اين بازي حضور داشت و بر اساس گزارشها آزمون در اين بازي مصدوم شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.