به‌دنبال‌هافبك‌برزيلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بنا به گزارش روزنامــه Lance برزيل، موريسيو، هافبك برزيلي زنيت سن پترزبورگ با عملكرد خوب خود در فصل گذشــته توجه باشگاه االهلي عربستان را به خود جلب كرده و از اين باشــگاه سعودي پيشــنهاد خوبي را دريافــت كرده اســت. هافبــك برزيلي قصد جدايي از زنيــت را دارد كه البته االهلي تنها مشتري او نيست بلكه باشگاه اسپانيول اسپانيا و اشتوتگارت آلمان نيز به دنبالش هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.