هند به جام جهاني صعود كرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي چوگان ايران با دو باخت مقابل هند و پاكســتان و يك پيروزي مقابل آفريقاي جنوبــي از صعود به جام جهاني بازماند. تيم ملي چوگان ايران در سومين و آخرين ديدار خود در گروه E مرحله مقدماتي جام جهاني مقابل آفريقــاي جنوبي در زمين چــوگان قصرفيروزه به ميدان رفــت و در پايان با نتيجه 6 بر 4 به برتري رســيد. چوگان بازان ايران كه تجربه حضور در ميادين بينالمللي را نداشــتند، در دو بازي گذشته خود مقابل پاكستان و هند نتيجه را واگذار كردند تا شــانس خود را براي صعود به جام جهاني از دســت بدهند. در ديگــر ديدار اين گروه تيم هند مقابل پاكســتان با نتيجه نزديك 8 بر ۷ به برتري رسيد و بهعنوان سرگروه جواز حضور در جام جهاني را به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.