صنعتنفت گلباران كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم صنعتنفــت آبــادان كه در اردوي تركيه به سر ميبرد، در سومين بازي دوســتانه خــود به مصــاف تيم كولومبه اســپورتيو كامــرون رفت و در نهايت به پيروزي ۹ بر صفر دست يافت. ســياهجامگان هم دو روز پيش اين تيم كامروني را با دو گل شكســت داده بود. تيم كولومبه اسپورتيو از بازيكناني اهل سنگال، مالي، كنگو، كامرون، سيرالئون، نيجريه و كلمبيا بهره ميبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.