شرق به جاي غرب

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خامس رودريگس بازيكن 25 ساله كلمبيايي كه با قرارداد قرضي دوساله به بايرنمونيخ رفته بــه جاي اينكه با رئال مادريد بــه غرب برود و ايــن تيم را در تــور آمريكا و لس آنجلس همراهي كند، يكشنبه با بايرن به شرق ميرود كه قرار اســت تيم باواريايي به چين و سنگاپور سفر كند.

مشخص نيست خامس در بايرن چه نقشي خواهد داشت چون تياگو آلكانتارا و توماس مولر هم در پســت مورد عالقه او، يعني بازيكن شــماره 10 ميخواهند بــازي كنند. آنچلوتــي ميتواند از او در كنار تياگو پشت سر روبرت لواندوفسكي استفاده كند.

هــواداران تيــم ملــي كلمبيا هم اميدوارنــد آنچلوتي بهترين بازي را از او بگيرد تا شــايد در جام جهاني تابستان آينده هم درخشش مســابقات برزيل را تكرار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.