تأخیر در بازي تداركاتي استقالل خوزستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازي تداركاتي تيمهاي برق جديد شيراز و استقالل خوزستان به امروز (پنجشنبه) موكول شد. در شرايطي كه قرار بود بازي تداركاتي تيمهاي برق جديد شــيراز و اســتقالل خوزستان بعدازظهر ديروز (چهارشنبه) در شيراز برگزار شود، اين مسابقه يك روز عقب افتاد و امروز (پنجشنبه) 22 تيرماه انجام خواهد شد. بر اين اساس دومين بازي تداركاتي اســتقالل خوزستان در شيراز هم شنبه ۴2 تيرماه برگزار ميشود. شاگردان ويسي براي برپايي اردوي چند روزه و انجام دو مســابقه تداركاتي راهي شــيراز شدهاند و پس از آن به تهران ميآيند تا در آزمايش پزشكي ايفمارك شركت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.