تو ‌پهاي‌زش‌ت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

توپ فوتبال در طول تاريخ تغييرهاي بســيار به خود ديده. شــركت های توليدی بزرگ لوازم ورزشی سعيشان بر اين است كه هر سال توپهاي با كيفيتتري را در اختيار فوتباليســت ها بگذارند اما گاه از شــكل ظاهري اين توپها غافل ميشــوند و از طرحها و رنگهاي انتخابيشان زشتترين توپها زاده ميشود. نمونهاش توپ هايی كه در عكس باال می بينيد؛ توپ جام حذفي مكزيك در سال ،2017 توپ ليگ كلمبيا در فصل گذشته و اين فصل، توپ فينال جام حذفي فرانسه و توپهاي زمستاني بوندسليگا در فصلهاي 2014 و .2015

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.