بازرسان ای اف سی در باشگاه استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازرسان كنفدراسيون فوتبال آسيا هفته آينده به تهران سفر خواهند كرد و در باشــگاه استقالل حاضر ميشوند. بازرسان اي اف سي روز پنجشنبه هفته آينده ميهمان باشگاه استقالل خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.