يك كروات، هم تيمي جديد شفيعي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم اف ســي ســئول كه بعد از جذب خالد شــفيعي مدافع ســابق تراكتورسازي نامش براي ايرانيها آشــناتر شــده است، يــك مهاجم كــروات به خدمــت گرفت. ايــوان كواچيچ، مهاجم 29 ســاله و 188 ســانتيمتري كروات كه از سال 2015 در كي ليگ كره جنوبي توپ ميزند و ســابقه حضور در ليگ اتريش و كرواســي را نيز در كارنامه دارد، قراردادي 1/5 ســاله با باشگاه اف ســي ســئول كره جنوبي امضا كرد تا همبازي خالد شفيعي شود. او سال گذشته در ليگ كره جنوبي 21 بازي انجام داد و 5 گل به ثمر رســاند و با حضورش خط حمله اف سي سئول را تقويت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.