اولين پيروزي پارس جنوبي در اردوي ارمنستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پــارس جنوبي در ديداري تداركاتي با نتيجه ســه بر صفر آرتاخ ارمنســتان را شكســت داد. تيم پارس جنوبي كه در كشور ارمنستان اردو زده، در ديداري تداركاتي به مصاف آرتاخ اين كشــور رفت. آرتاخ كه از تيمهاي حاضر در ليگ برتر كشــور ارمنستان است در اين بازي با نتيجه سه بر صفر مقابل جميها شكست خورد. در اين بازي فرشاد محمديمهر، فرشــاد ساالروند و ايمان سليمي براي پارس جنوبي گل زدند. پارس جنوبي پيش از اين، دو بازي تداركاتي ديگر هم در كشور ارمنستان برگزار كرد كه مقابل بانانتس ارمنستان به تساوي بدون گل رسيد و مقابل استقال تهران با دو گل مغلوب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.