نمايش انسانيت در ديدار خيريه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تيم فوتبال رسانه ورزش كه متشكل از خبرنگاران، عكاسان و گزارشگران ورزشي است و دهمين سال فعاليت خود را سپري ميكند، روز چهارشنبه راهي همدان شد و عصر پنجشنبه ۲۲ تيرماه در ديداري خيريه به مصاف تيم حاميان كودكان سرطاني همدان رفت. اعضاي تيم رسانه ورزش صبح روز پنجشــنبه با حضور در بيمارستان بعثت همدان از كودكان سرطاني عيادت كردند. در اين عيادت كه تعدادي از مســووالن همدان نيز حضور داشتند، چهرههاي شناخته شده تيم رسانه ورزش از جمله عادل فردوسي پور، محمود كلهر، پيمان اسديان، محمد سيانكي، محمدحسين ميثاقي، مهدي توتونچي، عليرضا اكبري خــرم ...و دقايقي را با كودكان بيمار به گپ و گفت و شوخي پرداختند تا از اين طريق روحيه آنها براي مبارزه با بيماري را تقويت كنند. تيم فوتبال رسانه ورزش عصر روز پنجشنبه نيز در ديداري نمادين و خيريه به مصاف تيم حاميان كودكان سرطاني همدان رفت كه تعدادي از بازيكنان شــاغل در ليگ دســته دوم كشور، برخي هنرمندان و اصحاب رسانه را در تركيب خود داشت. اين بازي در نهايت با برتري ۳ بر يك تيم ميزبان به پايان رسيد. قضاوت اين بازي برعهده دكتر بيژن حيدري از داوران قضاوت كننده در ليگ برتر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.