اولين‌بازی‌قوچان‌نژاد‌برای‌هيرنفين

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیم فوتبــال هیرنفین هلند در ادامه دیدارهای تدارکاتی پیش فصل خود برابر نایمخن به تساوی بســنده کرد. روز گذشته تیمهای هیرنفین و نایمخــن به مصاف هم رفتند که این رویارویی پرگل با تســاوی 2 بر 2 پایان یافت. گلهای تیم هیرنفین را اوگارد و یانســون در دقایق 6 و 74 به ثمر رســاندند. بازیکنان تیم نایمخن نیــز در دقایق 43 و 62 موفق به گلزنی شدند. رضا قوچاننژاد که چند روزی است به مرحله دوم تمرینات آمادهســازی تیم هیرنفین ملحق شــده در این بازی تدارکاتی حضور 25 دقیقهای داشت. گوچی در دقیقه 65 بازی به جای آمرسفورت وارد میدان شــد. تیم فوتبال هیرنفین تا پیش از آغاز فصــل جدید اردیویژه هلند دیدارهای متعــدد تدارکاتی برگزار خواهد کرد. یاران قوچاننژاد 8 مرداد نیز در اتریش رودرروی تیم ترابوزان اسپور ترکیه قرار میگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.