آغاز تمرينات السد با پورعليگنجي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

الســد قهرمان دو جام از سه جام فصل گذشــته فوتبال قطر كــه بعد از سالها موفق شد سهميه صعود مستقيم به ليگ قهرمانان را نيز به دست بياورد دور جديد تمرينات پيش فصل خود را با كمترين تغيير در ليســت نفرات خود از ديشب آغاز كرد. سايت رسمي باشگاه السد مدعي شــد بازيكنان فوتبال اين باشگاه ديشــب دور جديد تمرينات را زير نظر ســرمربي پرتغالي آغاز كردند تا خود را براي ســفر بــه اروپا و برپايي اردوي پيش فصــل آماده كنند. كاروان السد پنجشنبه هفته جاري براي برپايي اردويــي ۵۱ روزه به اتريــش ميرود. اين تيم در ايــن اردو ۳ بازي تداركاتي نيز برگــزار ميكند اما هنــوز حريفان مشخص نشدهاند. السد قطر از مرتضي پورعليگنجي، مليپوش ايراني و ژاوي هرناندز، بازيكن مطرح اسپانيايي سابق بارسلونا در كنار دو مليپوش الجزايري بهره ميبرد و تنها تيم قطر محســوب ميشود كه به نسبت فصل گذشته ليگ ستارگان قطر تغييري در فهرست نفرات خود ايجاد نكرده اســت. الســد اميدوار اســت اين فصل عنــوان قهرماني ليگ ستارگان قطر را تصاحب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.