ميالد محمدی با برد به استقبال ليگ روسيه رفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم احمد گروژنــي در حالي كه ميالد محمدي، مليپــوش ايراني را در تركيب اصلي خود داشت بامداد دوشنبه برابر تيــم آمكار به پيروزي يك بر صفر دســت يافت تا با 3 امتياز خانگي فصل جديد ليگ برتر روسيه را آغاز كند. لئو جابا، مهاجم 81ســاله برزيلي در دقيقه 39 زننده گل تيم احمد بود.

ميــالد محمــدي 90 دقيقــه در خط دفاعي تيم احمد بــازي كرد و به نظر ميرســد در فصل جديد ليگ برتر روسيه نيز همانند 2 فصل گذشته يكي از بازيكنان كليــدي اين تيم جمهوري چچن خواهد بود. ميــالد محمدي كه از راهآهن به احمــد گروژني كوچ كرد حاال سومين فصل حضور خود در ليگ روســيه را پشت سر ميگذارد. او كه در اين مدت به دفاع چــپ ثابت تيم ملي نيز بدل شده اميدوار است در پايان اين فصل و درخشش با پيراهن تيم ملي در جام جهاني بتواند به باشــگاهي بزرگتر و ليگــي معتبرتر منتقل شــود. اتفاقي كه با توجه به ســن و ســال محمدي و سبك بازي او دور از انتظار نخواهد بود. بخصوص كه او دو، سه فصل سابقه بازي در فوتبال اروپا را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.