استقالل خوزستان هم به ايفمارك رفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اعضاي تيم اســتقال خوزستان ديروز در مركز ايفمارك حاضر شدند تا آزمايشهاي پزشكي را پشت سر بگذارند. استقال خوزستان قرار بود بعد از اردوي شيراز، جمعه به تهران بيايد تا در ايفمارك حضور پيدا كند اما تاخير در ســفر اين تيم به شــيراز باعث شد حضور آبيهاي اهوازي در پايتخت هم با تاخير مواجه شود. به اين ترتيب شــاگردان عبدا... ويسي ديروز به ايفمارك رفتند و آزمايشهاي پزشكي را پشت سر گذاشتند. تيم اســتقال خوزستان قرار است به زودي به اهواز برگردد تا آماده بازي با تراكتورسازي تبريز شود؛ بازي سختي كه در گرماي ورزشگاه غدير اهواز برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.