میخواهیم فصل را با جام شروع کنیم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

علیاکبر طاهری در آستانه سوپرجام خطاب به هواداران گفت: «پرسپولیس با تمام توان خود را برای بازی سوپر جام آماده میکند و میخواهیم با حضور هواداران که به تیم ما قدرت میدهند، دومین جام را در سال 96 بگیریم و فصل جدید را با این شرایط آغاز کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.