شكست ايران مقابل هنگكنگ در اولين گام

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ايران در نخســتين مسابقه خود در رقابتهاي تنيس فدكاپ مقابل هنــگ كنگ قــرار گرفت كه بــازي اول انفرادي را وزيري واگــذار كرد. در نخستين روز از مسابقات تنيس گروه دو منطقه آسيا فدكاپ، تيم ملي ايران به مصاف هنگ كنگ رفت كه در نخستين بازي بخش انفرادي، صدف صادق وزيــري مقابــل چونگ 2 بر صفر و با نتايج 6( بر يك و 6 بر يك) شكســت خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.